Proces & Kritéria

Mezi registrací a zahájením stáže půdu je třeba udělat několik důležitých kroků.

žádost

Proces výběrového řízení bude zahrnovat osobní rozhovory s vámi a pastorem vašeho sboru, případně i dalšími vedoucími. Může se stát, že budete vyzváni k podstoupení lékařských nebo psychologických testů. Toto jsou standardní postupy a jejich cílem je pouze získat jasnou představu o tom, kdo jste, a pomůže nám to dobře vybrat vaše zařazení během stáže. Vaše soukromí je samozřejmě zaručeno.

PŘÍPRAVa

Pokud bude vaše žádost o zařazení do programu vyřízena kladně, můžete začít s přípravami. Váš místní sbor s týmem MOSTY budou spolu s vámi pracovat na rozpočtu a fundraisingu. Pomůžeme vám zajistit potřebné finanční prostředky a (modlitební) podporu pro vaši službu v Praze. Také vám poskytneme školení. Během této doby bude také zahájen koučink (viz Koučování).

UMÍSTĚNÍ

V tomto období s vámi také probereme vaše umístění do služby. To jsou vlastně dvě různá umístění. Za prvé, budete umístěni do konkrétního sboru. Zde budete mít svůj duchovní domov po příštích jedenáct měsíců a budete povzbuzováni a podporováni v misijním životě v Praze.

Vaše druhé umístění souvisí se službou v oblasti, kterou si vyberete (viz Program). Může to být dětská služba nebo sport, hudba, služba zdravotně postiženým… Hlavním cílem je najít místo, které bude vyhovovat vašim dovednostem.

Je důležité si uvědomit, že obě umístění (zejména druhé) budou prozatímní a teprve po příjezdu do Prahy a představení se stanou konečnými.