Naše vize

Stáž MOSTY rozvine vaši schopnost získávat další učedníky. Společně s dalšími misionáři budete budovat a rozvíjet kulturu učednictví v českých sborech.

Misionář je někdo, kdo jde ke sklizni, aby získával další učedníky: Investujeme, abychom viděli, jak evangelium mění životy lidí a vás, jak rostete jako misionář i jako součást misijní komunity. Toužíme pracovat po boku pražských sborů, a povzbudit vás, abyste se stali vzorem pro ostatní v získávání další učedníků. Chceme vám pomoci rozpoznat vaše obdarování a schopnosti prostřednictvím služby uvnitř i vně církve, abyste byli svědky evangelia slovem i skutkem. Modlíme se, aby se každý stážista ze stáže odnesl dobrý základ do dalších životních etap a pokračoval v růstu jako misionář.

We are joining what God is doing to develop and deepen a culture of disciple-making through the local church: We are (and you will be as an intern) serving alongside the local church and outside the church to give support as they grow as disciple-making communities and as they reach out to and serve those God has called them to reach that don’t yet believe.