Stáž MOSTY rozvine vaše zkušenosti s učednictvím. Společně s dalšími stážisty z různých zemí budete budovat a rozvíjet kulturu misijních komunit v pražských partnerských sborech a organizacích.


Zralý učedník Ježíše Krista získává další učedníky. Investujeme, abychom viděli, jak evangelium mění životy lidí k tomu, že budou investovat zase do dalších. Stáž bude pomáhat k vašemu učednickému rozvoji s cílem, abyste uměli budovat v rámci učednických komunit zase další. Tyto komunity (miniskupinky, skupiny či vztahové sítě) tvoříme ve spolupráci s několika partnerskými pražskými sbory s nadějí a důrazem na multiplikaci a předavatelnost. Cílem je, aby jak stážisté, tak lidé v těchto společenstvích mohli společně růst jako zralí “předavatelé učednictví” (disciple-makers). 


Chceme vám pomoci rozpoznat vaše obdarování a schopnosti prostřednictvím služby uvnitř i vně církve, abyste byli svědky evangelia nejen svými slovy, ale i svým životním stylem a vztahy. Modlíme se, aby si každý stážista ze stáže odnesl dobrý základ do dalších životních etap a pokračoval v růstu jako zralý učedník, který investuje zase do dalších.
Připojujeme se k tomu, co Bůh chce v místních sborech dělat v oblasti učednické a misijní kultury. MOSTY spolupracují s místními sbory a vy, jako stážisté, budete zapojeni do misijní služby těchto sborů s důrazem na podporu a růst komunitního učednictví a misijního životního stylu.