Připojte se k projektu MOSTY na roční stáž v Praze, a zapojte se do služby zakládání sborů, učednictví a evangelizace v našem hlavním městě po boku dalších stážistů, misionářů z celého světa a českých vedoucích. Podílejte se na formování životů hledajících lidí a čerstvě obrácených křesťanů. 
Naší touhou je budovat novou generaci mužů a žen z ČR, kteří budou mít misijní a učednickou zkušenost služby v mezinárodním týmu. Věříme, že projekt MOSTY bude mít významný dopad na stážisty, partnerské sbory Praze i vysílací sbory z ČR i ze zahraničí. 

Prague


Stáž MOSTY je součástí projektu na podporu rozvoje misijních komunit a církví. Modlíme se, aby MOSTY měly významné místo při budování mostů evangelia v Praze i mimo ni.


Podívejte se na naši vizi.