Partneři

Toužíme v České republice vidět nově založená společenství. Toto povolání není pro jednotlivce, ale pro celé sbory. Projekt MOSTY se silně zaměřuje na vzájemnost v misii. Věříme, že vzájemný a trvalý dopad je možný pouze prostřednictvím partnerství vysílajících a přijímajících církví.

Stážisté do Prahy nepřijíždějí sami, jsou vysláni svým společenstvím. Po stáži se nejen vrací domů, ale jsou pověřeni, aby pokračovali ve stavbě mostů evangelia.

Primárním cílem projektu MOSTY je přispívat k misii v Praze a posilovat misijní komunity v zemi. Dopad projektu se však rozšíří i mimo Prahu, protože když se účastníci vrátí domů, ovlivní to jejich (vysílající) církve a společenství, ve kterých žijí a pracují.

Projekt MOSTY iniciovali lidé se sdílenými hodnotami a touhou mít pozitivní dopad na Prahu. Pokud vás tento příběh zaujal a sdílíte naše hodnoty, zvažte, prosíme, spolupráci.

EFCA ReachGlobal je partnerem projektu MOSTY a je organizačním nástrojem pro zaměstnance v Praze z USA.

GZB je partnerem  projektu MOSTY a je organizačním nástrojem pro zaměstnance v Praze z Nizozemí.

 

                Praha (odkaz na vyplněný formulář)

                Partner z USA (odkaz na formulář k vyplnění)

                Partner z Evropy (odkaz na formulář k vyplnění)

                Partner z jiného globálního umístění (odkaz na vyplněný formulář)