Prague bridges

Praha je pro mnoho cizinců velmi atraktivním místem. Je to místo s obrovskou křesťanskou historií a zároveň místo, kde je evropská sekularizace viditelná více, než kdekoli jinde. Křesťané z jiných zemí bývají šokování kontrastem bohaté křesťanské tradice a současné duchovní situace. Zjišťují, že je Česká republika jednou z nejvíce ateistických zemí světa. Zatímco v roce 1950 se 93% obyvatel identifikovalo jako křesťané, dnes je to pouze 10%.


Církev jako instituce stojí spíše na okraji společnosti a mnoho lidí se nikdy nesetkalo s žádným opravdovým křesťanem. V současné době se pouze 36 tisíc lidí z celkových více než deseti milionů identifikuje jako evangelikální křesťané, a tito lidé tvoří pouze malá, a často izolovaná společenství. 
 

Takže… proč právě učednická stáž v Praze? Za prvé, Praha je opravdu velmi sekulární město, kde nevystačíme s jednoduchými návody. Pokud se někdo naučí něco o misii a učednictví v Praze, bude to pro jeho domácí prostředí už asi snazší. Za druhé, rozvoj učednictví v Praze může být přirozenou pomocí pro další místa v České republice. Praha je stále přirozeným centrem mnoha institucí a zápas za proměnu Prahy bude mít vliv i na další regiony České Republiky. Zakládání nových misijních skupin a sborů je skvělý nástroj na misijní mobilizaci církve. V uplynulých desetiletích vzniklo v Praze několik nových sborů, které se zaměřují na misii a učednictví, a toto hnutí sílí. Skrze projekt MOSTY můžeme sloužit společně s těmito sbory a podpořit tak rozvoj učednického a misijní životního stylu i pro další místa České republiky. Za třetí, Praha je vhodným místem pro mezinárodní spolupráci. Jsme přesvědčeni, že výzvy dnešní doby jsou natolik komplexní, že se potřebujeme učit jeden od druhého i napříč národy a kulturami. Projekt Mosty je příležitostí dotknout se současných duchovních výzev v globálním kontextu.