Prague bridges

Praha je jedním z nejkrásnějších měst na světě. V jejím centru se nachází mnoho historických objektů. Tisíce turistů se každou hodinu shromažďuje u Staroměstského orloje nebo se prochází po Karlově mostě na cestě k Pražskému hradu, který lemují sochy svatých a andělů. Cestou míjejí několik katedrál a při pohledu na ně se někomu až tají dech. Pokud do jedné z nich vstoupíte, můžete cítit Boží majestát. Při tom všem se nelze ubránit pocitu, že tato místa mají bohatou křesťanskou historii. 

Při hlubším zkoumání se ale ukazuje, že je Česká republika jednou z nejvíce ateistických zemí světa. Zatímco v roce 1950 se 93% identifikovalo jako křesťané, dnes je to pouze 10%. 

Církev jako instituce stojí spíše na okraji společnosti a mnoho lidí se nikdy nesetkalo s žádným opravdovým křesťanem. V současné době se pouze 36 tisíc lidí z celkových více než deseti milionů identifikuje jako evangelikální křesťané, a tito lidé tvoří pouze malá, a často izolovaná společenství. 

Takže… proč právě Praha? Church planting is an important missional and evangelistic driver for many churches. V uplynulých desetiletích vzniklo několik nových sborů, které se zaměřují na misii a učednictví. A toto hnutí sílí. Skrze projekt MOSTY se můžeme sloužit společně s těmito sbory a podpořit tak jejich povolání v České republice.