logo

Nadační fond nových sborů vznikl v rámci Církve bratrské jako nástroj finanční podpory zakládání nových společenství. Od svého vzniku v roce 2002 podpořil řadu nových stanic a sborů a investoval do několika dalších projektů včetně vzniku Fondu zakládání sborů na Slovensku. Postupně svoje působení rozšířil i mimo Církev bratrskou.

Díky mnoha dárcům - organizacím, sborům i desítkám jednotlivců - mohl NFNS po dobu své existence investovat do zakládání sborů více jak 2,1 milion korun a další prostředky poskytnout jako bezúročné půjčky.